باخیش
سه شنبه 28 مرداد 1393
بؤلوم | آنايوردوم یازار : ساراي
+0 به يه ن


آذربــايجان آنادير بيز اونا بالا
قويماريخ آناميز بالاسيز قالا
آند اولسون بابكين دوشن قولونا
گله جك بيزيم دير وئرين قول قولاآچار سؤزلر : آذربایجان,