باخیش
سه شنبه 28 مرداد 1393
بؤلوم | دعاونيايش یازار : ساراي
+0 به يه ن
خدايا تو را عاشق ديدم و غريبانه عاشقت شدم
تو را بخشنده پنداشتم و گناهكار شدم
تو را گرم ديدم و در سردترين لحظات به سراغت آمدم
تو مرا چه ديدي كه وفادار ماندي؟!