باخیش
سه شنبه 28 مرداد 1393
بؤلوم | دعاونيايش یازار : ساراي
+0 به يه نخدايا عشق گم شد!

راستي عشق كجاست!؟

هر جا كه فكرش را مي كردم به دنبالش گشتم!

چشم هايم را خوب باز كردم، دوروبرم را خوب نگريستم، همه ي تلاشم را كردم.

عاشق هم شدم، ولي فقط عاشق شدم!

من عاشقي را به همراه معشوق مي خواستم كه نشد!

كار من هم جالب است، به حال خود مي خندم!

خدايا صادقانه مي گويم:

در اين دنيايي كه به من هديه دادي ملالي نيست جز دوري معشوق

هوايم بدون معشوق ابريست، به سختي لبخند مي زنم

از غمش خدانامه مي نوسيم

كاش پايين مي آمدي و درد مرا چاره مي ساختي

خدايا

عشق را در زندگي همه جاري كنآچار سؤزلر : عشق,