باخیش
سه شنبه 28 مرداد 1393
بؤلوم | دعاونيايش یازار : ساراي
+0 به يه ناي خداي من

چشم دلم را بگشا تا زيبايي‌هاي زندگي را ببينم

افكارم پريشان است، فكرم را از خود جدا مكن

ترديدهايم را به يقين تبديل كن

هوايم را داشته باش، حالم را خوش كن

كمكم كن تا همت داشته باشم و عزمم را جزم كنم

خدايا دوست داشتن را يادم بده

دوست داشتن خودم و دوست داشتن تو