باخیش
سه شنبه 28 مرداد 1393
بؤلوم | دعاونيايش یازار : ساراي
+0 به يه ن

خدايا

شايد هر آنچه آرزو دارم را ندارم

يا شايد هر آنچه دارم را آرزو ندارم

ولي مي‌دانم كه داشته‌هاي من آرزوي كس ديگريست

حتي همان داشته‌هايي كه آرزويي براي داشتنش نداشتم

پس همين‌ها را براي من بس است

همين‌ها، مرا پيش تو خجل مي‌كند

همين‌ها را دوست دارم

تورا نيز همينطور دوست دارم، با همين‌ها كه به من دادي